За приюта

Дата на публикуване: 20.11.2017 14:37

От 1 август 2008 г. на територията на община Дупница започва да функционира приют за безстопанствени кучета с 10 броя клетки и с екип от 3 човека.

 

Екипът е преминал курс за хуманно отношение към животните, за което е и получил съответните удостоверения за успешно завършване.

 

Приюта се намира в местността “Злево”, с административен адрес – гр. Дупница, ул. “Св. Иван Рилски” № 324 и е денонощно охраняем, чрез “жива” охрана.

 

Приюта за безстопанствени кучета в гр. Дупница е регистриран по реда на чл.137, ал.6 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

 

Издадено е Удостоверение за регистрация /пререгистриране/ на животновъден обект № 3639/29.08.2016 г. и е вписан в регистъра на животновъдните обекти на ОДБХ гр. Кюстендил, с ветеринарен регистрационен № 2600-0400.

 

В момента приюта е с капацитет 26 броя кучета, разположени в 26 клетки.

 

В приюта се извършват дейности по овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Дупница (кастрация, обезпаразитяване, ваксинация, маркировка и връщане на животните по местата, от които са взети).

 

Залавянето, транспортирането и последващите манипулации с животните в комплекса се осъществяват съгласно регламентираното в Закона за защита на животните.

 

Уловът на безстопанствени кучета се извършва по предварително изготвен график, съобразен с минималния брой дни за престой в обекта на заловените животни и необходимостта от осъществяване на последващо залавяне на обработени вече животни за обезпаразитяване и реваксинация.

 


  1. За приюта - Текуща страница
  2. Контакти
  3. Осинови куче
  4. Законодателство

Потърсете в сайта