Контакти

Дата на публикуване: 20.11.2017 14:39

Приют за безстопанствени кучета гр. Дупница

ул. “Св. Иван Рилски” № 321

Работно време на приюта: от 9:00 до 17:30 часа

Ветеринарен лекар: д-р Анелия Костадинова
Управител:
Гергана Бранкова
Телефон за връзка:
0879523504

Достъпът на външни лица на територията на ОПБК в гр. Дупница се осъществява всеки делничен ден от 11,30 до 17,30 часа и през един почивен ден – събота от 11,30 до 17,30 часа, с изключение на официалните празници.

С цел осигуряване на нормалното протичане на работния процес, определеното време за индивидуален престой на външни лица е до 60 /шестдесет/ минути. Броят на посетителите не трябва да надхвърля 4 /четири/ човека, в рамките на утвърдения достъп.


  1. Контакти - Текуща страница
  2. Осинови куче
  3. За приюта
  4. Законодателство

Потърсете в сайта