Население

Дата на публикуване:
НАСЕЛЕНИЕ

В Община Дупница към края на 2009 год. населението регистрирано по постоянен адрес е 54474 души. В сравнение с данните от 2008 г. - 54782 се вижда, че населението намалява. Тези промени са резултат от демографската криза обхванала цялата страна, в частност и Община Дупница.
42681 души е регистрираното население в гр.Дупница, а останалите 11793 души имат постоянна регистрация в 16-те кметства на Общината.
През 2009 година са родени 466 бебета, с 10 бебета повече в сравнение с 2008 год.
В гр. Дупница са регистрирани 375 бебета, а останалите са по селата както следва:
Яхиново - 17, Краници - 17, Бистрица - 12, Джерман - 16, Червен брег - 10, Самораново - 17, Баланово - 3, Пиперево - 1 и Тополница - 1.
От всичките родени бебета през миналата година 38 са родени в чужбина. В Италия - 23, Великобритания - 5, САЩ - 4, Испания - 2, по едно в Канада, Франция, Австрия и Южна Африка.
Последното родено бебе за 2009 се казва Кристияна - на 30.12.2009 год., а първото родено бебе за 2010 год. е Моника - на 03.01.2010 год. в 18 ч. и 45 мин.
През 2009год. са сключени 153 граждански брака, които са с 23 по-малко от 2008 год. 
Пресъставените граждански бракове сключени в чужбина са 18, в Германия - 4, САЩ и Италия по 3, Кипър и Гърция по 2, Канада, Испания, Грузия и Руска Федерация по 1.
Починалите лица през 2009 година са за гр. Дупница 474 - по-малко с 12 души в сравнение с 2008 год. 236 за селата - при 240 за 2008 год.
Причините за намаляването на населението се дължат отрицателен естествен прираст.Ражданията през 2009 год. в Общината са 8,55 на 1000 души, а смъртноста 13,03 на 1000 души. Естественият прираст на населениетое отрицателен -4,48, при -5 за 2008 год.
Раждаемостта е недостатъчна дори за простото възпроизводство. Проблемите, които стоятпред Общината вдемографско отношение са всеобщи за цялата страна.

Потърсете в сайта