Еднократно финансово подпомагане

Дата на публикуване: 07.05.2015 17:01
да се качи Инструкция за отпускане на средства за еднократна финансова помощ на граждани от община Дупница, приета с Решение № 100/26.06.2008 г. на ОбС Дупница.

  1. Еднократно финансово подпомагане - Текуща страница
  2. Заведения за социални услуги
  3. Здравеопазване
  4. Население

Потърсете в сайта