Здравеопазване

Дата на публикуване: 05.09.2015 16:06

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

„СВ. ИВАН РИЛСКИ” EООД

ул. "Св. Георги" № 2, тел.: 0701/ 5 8709 и  0701/ 5 8901

 

     МБАЛ  „Св. Иван Рилски“  ЕООД гр. Дупница е дружество с ограничена отговорност със 100% участие на Община Дупница. Дейността на дружеството се осъществява на територията на Община Дупница.

     Основните функции на МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕООД  гр. Дупница са да организира и осъществява многопрофилна болнична дейност на територията на Община Дупница. Да извършва диагностика и лечение на заболяванията, когато лечебната цел не е постигната в лечебни заведения за извънболнична помощ. Да извършва диагностика и консултации, поискани от други лечебни заведения. Да извършва родилна помощ, начална рехабилитация на острите заболявания, медико-козметични услуги, клинични изпитания на лекарства и медицинска апаратура. Да извършва учебна и науча дейност.

 

СТРУКТУРА

 ДИАГНОСТИЧНО- КОНСУЛТАТИВЕН БЛОК

ПРИЕМНО - КОНСУЛТАТИВНИ КАБИНЕТИ - Кардиологичен; Терапевтичен; Неврологичен; Хирургичен; Педиатричен; Акушеро-гинекологичен; Психиатричен; Ортопедо-травматологичен; Кожно-венерологичен; Инфекциозен; Пневмофтизиатричен; УНГ; Офталмологичен; Кабинет по горна и долна ендоскопия; Кабинет по фиброгастроскопия.

 МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНИ ЛАБОРАТОРИИ - Клинична лаборатория; Микробиологична лаборатория; Хистологична лаборатория.

 ОТЕЛЕНИЯ БЕЗ ЛЕГЛА ЗА ФУНКЦИОНАЛНА ДИАГНОСТИКА -

Отделение за рентгенова диагностика; Отделение за физиотерапия и ЛФК; Патологоанатомично отделение; Отделение за хемодиализа; Стерилизация и дезинфекция; ТЕЛК; Кабинет за вземане на кръв.

 СТАЦИОНАРЕН БЛОК

ТЕРАПЕВТИЧЕН БЛОК

Първо вътрешно отделение; Второ вътрешно отделение; Интензивен сектор; Неврологично отделение; Психиатрично отделение; Детско отделение; Инфекциозно отделение; Пневмофтизиатрично отделение

 ХИРУРГИЧЕН БЛОК

Хирургично отделение; Ортопедо - травматологично отделение; Акушеро -гинекологично отделение

 БОЛНИЧНА АПТЕКА

 АДМИНИСТРАТИВНО- СТОПАНСКИ БЛОК

 

 

 

Ин витро

– Да се качи Правилник за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Дупница,  приет с Решение № 40/26.04.2012 г. по Протокол № 5 от

заседание на Общински съвет – Дупница, проведено на 26.04.2012 год., изменен и допълнен с Решение № 206/25.10.2013 г. на Общински съвет Дупница.


Потърсете в сайта