Транспорт

Дата на публикуване: 13.11.2020 10:51

НАНАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ

СРОК

ТАКСА

Издаване разрешително за извършване на таксиметров превоз на пътници

1.      Копие от Удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз.

2.      Списък на автомобилите към Удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз /оригиналът се носи за сверяване или заверен с печат “вярно с оригинала”/.

3.      Копие от карта за идентификация по регистър ЕИК.

4.      Копие от протокол за годност на автомобилите включени в списъка.

5.      Копие от удостоверенията “Водач на лек таксиметров автомобил” и “Психологическа годност”.

6.      Удостоверение за липса на задължения на основание чл.87, ал.6 от ДОПК /от НАП/.

7.      Удостоверение за липса на задължения на основание чл.87, ал.6 от ДОПК /от Общината/.

8.      Актуален фискален бон от таксиметровия апарат на автомобила / от последния месец /.

9.      Копие от свидетелство за регистрация на МПС.

10.  Талон голям на Разрешително с изтичащ/изтекъл/ срок, освен при първо кандидатстване.

11. Документ за заплатен “Данък върху таксиметров превоз” за годината на кандидатстване /представя се при получаване на разрешителното/.

14 работни дни

 

50 лева

 

Хлорограмен стикер - такси

Заявление  (по образец);

5 работни дни

20 лева

Преиздаване бланка „Разрешително за таксиметров превоз на пътници“

Заявление  (по образец);

5 работни дни

10 лева

Съгласуване на маршрутно разписание. Съгласуване на промяна в организацията на движението

(съгласува се с КАТ)

Заявление  (по образец);

маршрутно разписание

 

14 работни дни

 

30 лева

Разрешение за преминаване на строителна и транспортна техника, във връзка с осъществявано строителство или ремонт, през централна градска част и други зони с ограничен режим на преминаване.

а/ тежкотоварни превозни средства

б/ лекотоварни превозни средства

  1. Заявление
  2. разрешително за строеж
  3. маршрут
  4. ДК № на автомобила

10 работни дни

а/ 75 лева

б/ 40 лева

за месец

Издаване на маршрутен пропуск за транспортно-производствени /търговски/ нужди за едно транспортно средство за един месец

а/ тежкотоварни превозни средства

б/ лекотоварни превозни средства

  1. Заявление
  2. маршрут
  3. ДК № на автомобила
10 работни дни

а/ 75 лева

б/ 40 лева

за месец

 


Потърсете в сайта