Екология

Дата на публикуване: 11.11.2020 17:22

НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ

СРОК

ТАКСА

Издаване разрешително за кастрене и подкастряне

1. Заявление  (по образец);

2. Документ за собственост;

 3. Удостоверение за наследници (в случаите, когато имотът е придобит по наследство);

 4. Пълномощно, когато заявлението се подава от упълномощено лице;

 5. Скица на имота;

 6. Други – при необходимост.

14 работни дни

10 лева

 

Издаване на разрешително за отсичане или изкореняване на дървесна растителност

1. Заявление  (по образец);

2. Документ за собственост;

3. Скица на поземления имот;

4. Удостоверение за наследници (в случаите, когато имотът е придобит по наследство);

5. Пълномощно, когато заявлението се подава от упълномощено лице;

6.Други – при необходимост.

14 работни дни

 

10 лева

 

Издаване на превозен билет

1.Заявление  (по образец);

 

 В деня посочен в заявлението

 

 

5 лева

 

Регистрация на домашно куче.

1. Заявление  (по образец);

2. Копие от ветеринарно-медицински паспорт;

3. Декларация по чл. 117 от ЗМДТ за притежаване на куче;

4. Други – при необходимост;

 

14 работни дни

 

 5 лева еднократна такса за регистрация

Годишна такса - куче

10 лева годишна такса

Залавяне на безстопанствено животно

1. Констативен протокол от залавяне на безстопанственото животно.

-

 

20 лева/брой животно

Престой на заловеното животно в “ВОЖОБЖ”

1. Констативен протокол от залавяне на безстопанственото животно с посочен период на престой.

-

25 лева/24 часа престой

Такса за одобряване на ПУСО

1.    Заявление;

2.    Три броя ПУСО

14 работни дни

 

10 лева

 

 


Наименование Брой тегления
deklaraciq za pritejavano kuche.pdf 5569 Изтегли документ с име "deklaraciq za pritejavano kuche.pdf"
Desktopzaqvlenie za izdavane na prevozen bilet durvesina.pdf 5157 Изтегли документ с име "Desktopzaqvlenie za izdavane na prevozen bilet durvesina.pdf"
zaqvlenie1.pdf 5541 Изтегли документ с име "zaqvlenie1.pdf"

Потърсете в сайта